YokoYoko Liquid & Heatpatch | Yoko Yoko New Tvc

  • Categories: Commercial
  • Client: Kobayashi
  • Product: Yoko Yoko Liquid & Heatpatch
  • Title: Yoko Yoko New Tvc
  • Agency: Dentsu Utama
  • Production House: In Bloom & The House Project
  • Director: Liang Wei Wang